برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تشنه

/teSne/

مترادف تشنه: عطشان، عطش زده، عطشناک

متضاد تشنه: گرسنه
تشنه
تش
تشنه فریب
سراب
تشنه نیست
سیراب
رویای تشنه لب
سراب
شاعر اثر تشنه طوفان و از دیار آشتی
مشیری
مخفف تشنه
تش
مقابل تشنه
سیراب
اشکان
تش


نام نویسی   |   ورود