برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تقویم

/taqvim/

مترادف تقویم: ارزیابی، برآورد، تخمین، سالنامه، سال نما، گاه نامه

برابر پارسی: سالنامه، ارزیابی، برآورد، گاهشمار، گاهنامه
تقویم
سالشمار
تقویم و سالنامه
روزشمار
ماه سریانی برابر با ماه نهم تقویم شمسی
ایلول
ماه سوم تقویم میلادی
مارس
ماهی در تقویم قمری
محرم
هشتمین ماه تقویم عبری
ایار
از سال های 1901تا2000 در تقویم گریگوری
قرن بیستم
هادی شجاع
روزنگار
علیزادگان
روزنما
شهریار آریابد
در پهلوی " زیگ " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
محمد صادق نظری
ارزش گذاری کردن
محمدرحیم ریگی
زیگ نامه
کیمیا فلاحی
روزنگار
فر کیانی
تکیم یا تکویم شکل اسلی لغت اربیشده ی تقویم است همانتور که در آلبانی به شکل takim* به مانای قرارگذاشتن *date زمان‌دیدار وعده‌-گاه ملاقات عهدبستن مصادفه مقارنه مواجههencounter meeting appointment rendezvous ثبت شده است. بدینسان روشن میشود که تکویم هیچ رپتی (ربطی) به لغت اربی تقویم به مانای از خمیدگی درآوردن-راست و درست ساختن ندارد.
*پیرس(منبع): English-Albanian by Ilo Stefanllari


حمیدرضا دادگر_فریمان
روزشمار ، گاهنامه


نام نویسی   |   ورود