برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تهیه کننده

/tahiyyekonande/

برابر پارسی: آماینده، پشتی بان
تهیه کننده نقشه های جغرافیایی
کارتوگراف
فیلمی به کارگردانی خسرو هریتاش در سال 55 با بازی بهروز وثوقی | عزت ا••• انتظامی | ژاله سام و جمشیدگرگین که تهیه کننده اش بهمن فرمان آرا بود
ملکوت
صدف
PRODUCTED BY
افعال گذشته (PAST TENSES)نیز با حرف اضافه(PREPPOSITION) را
برایش بنویسید.
عباس شوقی
producer


نام نویسی   |   ورود