برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حجره

/hojre/

مترادف حجره: دکان، دکه، غرفه، مغازه، تجارتخانه، کلبه، اتاق، خانه، اتاق طلبه، دکان تاجر

برابر پارسی: دکه، کلبه، خانه
حجره
غرفه
خانه و حجره
سرا
نشیمن | حجره
اتاق
ابوالفضل
اتاق
خانه
غرفه
انا
دکان
پ ص ر
سرایه (زبر "س" - زیر "ی")
دان دان
اتاق کوچک
غرفه
رضا
دکان غرفه


نام نویسی   |   ورود