برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حشیش

/haSiS/

مترادف حشیش: بنگ، چرس، شاهدانه

برابر پارسی: شاهدانه، بنگ، منگ
حشیش
گیاه خشک, گیاه شاهدانه
شهریار آریابد
در پهلوی " هاسیس " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
در پارسی " خس "
فریدون شمعون زاده
علوفه درو .. و بسته بندی شده جهت خوراک دام


نام نویسی   |   ورود