برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حوضچه

/howzCe/

مترادف حوضچه: آبزن، حوض کوچک
حوضچه حمام
وان
حوضچه های بتونی پرورش ماهیان مولد خاویاری در این استان به بهره برداری رسید
گیلان
شهریار آریابد
در پارسی " تالابک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو


نام نویسی   |   ورود