برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حکم

/hakam/

مترادف حکم: امر، توقیع، دستور، رای، فتوا، قضاوت، داوری، فرمان، فرمایش، فرموده، منشور، مشیت، تقدیر، قضا، نظر، ابلاغ نامه، اجازه، جواز | اندرزها، پندها، نصایح، حکمت ها | داور، قاضی

متضاد حکم: نواهی

برابر پارسی: فرمان، امر، دستور، میانجی، فرمایش، روش، داور، دستورنامه، گزاره
حکم
قضا, قضا, فرمان, امر, داور
حکم انتصاب سفیر
استوارنامه
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنه ا از طریق دادگاه صالح و به موجب ••• باشد
قانون
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب •••••باشد
قانون
حکم حاکم شرع
فتوا
حکم مرجع تقلید
فتوی
حکم و دستور
امر
حکم و رای حاکم شرع
فتوی
حکم و فرمان
امر
حکم و قاطع
مبرم
حکم | دستور
امر
حکم | فرمان
امر
طبق اصل صد و پنجاه و نهم تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم •••• است
قانون
طبق اصل صد و پنجاه و نهم تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم ••••• است
قانون
طبق اصل صدو پنجاه و نهم تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها به حکم •••• است
قانون
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر شده••• است
ممنوع
از فیلم های منیژه حکمت با بازی نیکی کریمی | پگاه آهنگرانی و آتیلا پسیانی
سه زن
استوار و محکم
راسخ
استوار و محکم شده
مبرم
بازیگر مرد فیلمهای آدمکش و حکم
بهداد
پابرجا و محکم
استوار
پارچه شلواری محکم
لی
پاسخ محکم و دندان شکن
تودهنی
توصیه محکــم
اکید
چنگ زدن و محکم گرفتن
تمسک
حکمت ا رسطو
مشا
حکمــت ارســطویی
مشا
حکمت شیخ شهاب الدین سهروردی
اشراق
حکمران شهر
فرماندار
حکمی که نفس را در سینه مجرم حبس می کند
اعدام
خالق اثر اعتماد الحکما
سهروردی
داخلی ترین بخش فرابر میوه که در بسیاری از میوه ها سخت و محکم است
درونبر
دستور و حکم
فرمایش
دیوار محکم
ترا
رســانیدن حکــم
ابلاغ
ریسمان محکم
مسد
ساخته آرامائیس آقامالیان در سال 42 با بازی آذر حکمت شعار | منوچهر والی زاده | بهروز وثوقی و مرحوم نادره
فرشتهای در خانه من
ساخته محمود کوشان در سال 64 با بازی فرامرز قریبیان | ولی شیراندامی و ثریا حکمت
سمندر
سخت | محکم
رویین
سخت و محکم
شدید
سخت و محکم شده
مشدد
صریح و محکم
اکید
طبق اصل صد و پنجاه و نهم تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم••• است
قانون, اوقات
فیلمی از منیژه حکمت با حضور نیکی کریمی و پگاه آهنگرانی
سه زن
فیلمی از منیژه حکمت با حضور رویا نونهالی | رویا تیموریان و پگاه آهنگرانی
زندان زنان
فیمی از منیژه حکمت با بازی رویا تیموریان | رویا نونهالی و پگاه آهنگرانی
زندان زنان
قلعه محکم
کلات
قلعه مستحکم
ارگ
گوشزد با تحکم
تشر
گیاهی از تیره پنیرکیان دارای الیاف سلولزی بسیار محکم
کنف
مجموعه سخنان حکمت آمیز رسول اکرم
نهج الفصاحه
رضا فتحی پور
بایستگی
M.mohammadi
Proposition
مجید ترکستانی
پرماته یا پرماتی.... رخسار دیگری از واژه‌ی فرمان از کارواژه ی برساختگی پرماتیدن(امرکردن،حکومت‌کردن).
پرماته ریشه‌ی سغدی که یکی از زبان‌های ایرانی میانه و پارسی میانه آمده و می‌توان جداشده‌های بسیاری از آن ساخت.
پرماتگان؛پرماتیاری=امپراطوری, impire
پرماتیار=امپراطور،emperor
پرماتی یا پرماتشِ پَلمَسِه=حکم اتهام
پرماتانه=بطور مطلقا لازم و ....
مازیار ایرانی
واژگان دستوری و فرمایش و فرمان
سودابه اکرم مطهره مظاهری کلهرودی
الیس الله به احکم الحاکمین
موارد اجرا شده طبق ضوابط
حکم =دستور غیر تغییر مگر به زمان


نام نویسی   |   ورود