برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خروجی

/xoruji/

مترادف خروجی: برون داد، بازده، حاصل، عوارض سفر به خارج، محل خروج

متضاد خروجی: درون داد، ورودی

برابر پارسی: برون رفت، راه بیرون، واشدگاه
لوله خروجی کلیه
میزنای
فاقد راه خروجی
بن بست


نام نویسی   |   ورود