برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
وزیر خردمند خسرو انوشیروان ساسانی
بزرگمهر

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود