برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خودکشی

/xodkoSi/

مترادف خودکشی: انتحار، قتل نفس، تلاش مفرط، تقلای زیاد، کارمستمر

متضاد خودکشی: نسل کشی
خودکشی
انتحار
خودکشی ژاپنی
هاراگیری
کارگردان آمریکایی فیلم های "جلسوس بازی" | "تاپ گان" و "دشمن کشور" که خودکشی کرد
تونیاسکات
امیرعلی
Self_murder
...
مرگ نفس


نام نویسی   |   ورود