برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دلیر

/dalir/

مترادف دلیر: باشهامت، بهادر، بی باک، بی پروا، پرجگر، پهلوان، تهمتن، جرئتمند، جنگاور، دلاور، رزم آور، رشید، شاطر، شجاع، صفدر، قوی، گرد، مبارز، متهور، نترس

متضاد دلیر: ترسو، جبون
دلیر
نیرم
دلیر و بی باک
جسور
دلیر و پهلوان
نیو
دلیر و شجاع
دلاور
دلیر | جنگاور
بهادر
دلیر | نترس
پردل
جنگاور دلیر و چیره دست
سلحشور
سوار دلیر و چالاک
شهسوار
عموی دلیر پیامبر (ص)
حمزه
بی باک و دلیر
متهور
بی باک | دلیر
متهور
پهلوان | دلیر
یل
پهلوان و دلیر
نیو
پهلوانی و دلیری
گوانجی
جوان | دلیر
نیو
جوان ودلیر
نیو
دلیری
شهامت
دلیری و شجاعت
رشادت
شجاع | دلیر
شیردل
شجاع و دلیر
بی باک
مرد دلیر
صارم
مهد دلیران
ایران
نادر
با توضیحات داده شده دلیر به این هجا صحیح است:delir
عبدالکریم رحمانی
متاسفانه بیشتر مردم این واژه را نادرست ادا می کنند. با توجه به ریشه یابی این واژه که از دل ایر ساخته شده تلفظ زیر صحیح است:
Delir / delear
فاطمه جلیلی فر
شجاع و جسور
ارزو
یل
مرتضی
شیردل
ملیکا
نترس


نام نویسی   |   ورود