برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دیکته

/dikte/

مترادف دیکته: املا، درست نویسی، تحمیل

برابر پارسی: از بر نویسی
دیکته
املا
درس دیکته
املا

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود