برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زاهد

/zAhed/

مترادف زاهد: باتقوا، پارسا، پرهیزگار، عابد، متشرع، متعبد، متقی، معتکف، ناسک

متضاد زاهد: بی تقوا

برابر پارسی: پارسا، پرهیزکار
زاهد
پارسا
زاهد ایرانی ملقب به ژنده پیل
شیخ جام
زاهد و سالک
وارسته
زاهد و عبادت کننده
عابد
زاهد کوه نشین
کهبد
پاک نهاد و زاهد
وارسته
جمع زاهد
زهاد
رمانی از پرویز زاهدی
کابوس اقلیمی
زاهدان سابق
دزداب
شهری در زاهدان
ایرانشهر
عابد و زاهد
ناسک
غاری زیبا و شــگفت انگیز در زاهدان
لادیز
نام قدیم زاهدان
دزداب
زهرا
يك اسم پسرانه و قشنگ
رضا
ارزان فروش، کسی که دنیا را در مقابل آخرت رها کند .


نام نویسی   |   ورود