برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زمین

/zamin/

مترادف زمین: ارض، اقلیم، بوم، سرزمین، مرزوبوم، حد، مرز، تراب، ثری، خاک، گل، بر، خشکی، ملک
زمین
ارض
زمین آذری
یر
زمین آماده کشت
ایش, آیش
زمین اماده کشت
ایش
زمین بایر
غامر, یولاخ, هولاخ
زمین بایر و بی آب و دور از آبادی
یولاخ
زمین برجسته به ویژه برآمدگی مصنوعی دو سوی یک رودخانه یا گودال
خاکریز
زمین بلند
اکاول
زمین پر آب و علف
ریف
زمین پرگیاه
رواد
زمین پشته پشته
رواد
زمین ترکی
یر
زمین خراب
یباب
زمین خراب غیر قابل کشت
بایر
زمین خشک و بایر
موات
زمین دار بزرگ
ملاک
زمین دور از آب
لیا
زمین زراعی برای کشت و زرع
ایش
زمین ساخت
تکتونیک
زمین سخت
دک
زمین شوره زار
کوراب
زمین شوی
تی
زمین شوی دسته دار
تی
زمین صاف
هموار
زمین عرب
ارض
زمین فرودگاه
باند
زمین لرزه
زلزله
زمین لم یزرع
بایر
زمین مسابقه
پیست
زمین مسابقه بوکس
رینگ
زمین مسابقه تکواندو
شیاب جانگ
زمین ناهموار
ماهور
زمین هموار و مســطح
هامون
زمین ویران
یباب
آخرین و تاز ه ترین مرحله زمین شناسی
نیوزوویک
آمادگی زمین برای کشاورزی
آیش
استراحت دادن و آماده کردن زمین برا کشت مجدد
ایش
الهه زمین رومیان
ارتمیس
الهه زمین یونان
هرا
بازیگر زن فیلم پاتو زمین نزار
شیلا خداداد
به حرکت بازیکن سه گله در زمین فوتبال می گویند
هتریک
به طرف زمین آمدن
هبوط
به گیاهان میوه داری که ساقه آن روی زمین بخوابد گفته می شود
یقطین
پا کسازی گیاهان هرز از زمین زراعی
وجین
پرتاب کردن توپ و لمس آن قبل از اینکه با دست بسکتبالیست دیگر و یا زمین تماس پیدانماید
دریبل هوایی
پوشش زمین فوتبال
چمن
پول و ابزار کار و زمین و مالی که به کار باشد و باعث تولید و بهره دهی و مزدپردازی و دادوستد و توسعه اجتماعی شود
سرمایه
تنها شاتل فضایی شوروی بود که بطور کامل ساخته و در مدار زمین آزمایش شد
بوران
تنها شاتل فضایی شوروی بود که بطور کامل ساخته ودر مدار زمین ازمایش شد
بوران
توپ بیــرون از زمین بازی
اوت
حالتی که در آن شخص به روی شکم بر زمین می خوابد
درازکش
حرف زمین شوی
تی
حشره زمین سنبه
ابدزدک
خارج از زمین فوتبال
اوت
خاک نرم که از زمین بلند شود و در هوا پراکنده گردد
هبا
خوراک زمین زراعی
کود
دارایی ها و زمین های ملکی
املاک
دانشی که به مطالعه طبیعت و بررسی تنوع زیستی زمین بمنظور حفاظت از اکوسیستم ها | زیستگاه ها و گونه های زیستی میپردازد
زیست شناسی بقا
دانشی که به مطالعه طبیعت و بررسی تنوع زیستی زمین به منظور حفاظت از اکو سیستم ها زیستگاهها و گونه های زیستی میپردازد
زیست شناسی بقا
درختی مخروطی و همیشه سبز است که در مناطق معتدل شمال زمین و تایگا می روید
صنوبر
دوران دوم زمین شناسی
مزوزوییک
دوران نوزیستی زمین شناسی
سنوزوییک
دوره اول از دوران زمین شناسی
کامبرین
دوره دوم زمین شناسی
مزوزوئیک
دوره سوم زمین شناسی از دوران سنوزوئیک
ترشیاری
دوره عصر حاضر زمین شناسی
کواترنری
دومین دور از دوران سوم زمین شناسی
ایوسن
روزنه ای در سطح زمین که سنگ های گداخته | خاکستر و گازهای درون زمین ازآن به بیرون فوران می کند
اتشفشان
سنگی نسبتاً سخت متشکل از کربنات آبدار طبیعی مس به رنگ سبز که در طبقات مختلف زمین ضمن کانیهای دیگر یافت می شود
مالاکیت
شاخه ای از زمین شناسی
دیرین شناسی
صاحب زمین و رعایا
فیودال
صاحب کارخانه یا زمین زراعی و کارگر•
سرمایه دار
عمل آب دادن به زمین و گیاهان
ابیاری
فیزیکدان برجسته روس و نویسنده کتاب تاریخ زمین با نام کوچک ژرژ
گاموف
قاره پیرامون قطب جنوب زمین را گویند
جنوبگان
قطعه زمین دایره مانند
فلکه
قطعه زمین زراعی
کرت
قطعه زمین کشاورزی
کرت
قطعه زمین کوچک کشاورزی
کرت
محل جابه جایی ناگهانی و شکستگی لایه های زمین در اثر زلزله
گسل
محوطه جریمه زمین فوتبال
پنالتی
مدت زمانی که زمین نسبت به یک ستاره ثابت یک دور در مسیرش به دور خورشید می چرخد
سال نجومی
میوه زمین افتاده
پا درختی
نوعی از نشستن که کف پا را بر زمین بگذارند و زانوها را در بغل بگیرند
چمباتمه
نوعی زراعت که در آن همه مراحل تقویت زمین | کاشت و برداشت با استفاده از نهاده های طبیعی باشد
کشاورزی زیستی
واحد شمارش مساحت برای زمین و ملک
جریب
کانالی که از دیرباز برای مدیریت آب در زمین می ساخته اند
کاریز
کسی که دارای املاک وسیع زراعی و رعایای بسیار وابسته به زمین بود و آنها را با زمین خرید و فروش می کرد و از هرگونه حقوق اجتماعی محروم نگه می داشت
فیودال
کندن زمین برای ساختن پی ساختمان
پیکندن
آنچه از زمین بروید
رستنی
ابر نزدیک به زمین است و فیلمی از فرانک دارابونت
مه
از بازیگران مرد درشت جثه و اکشن کار سینمای آمریکا که پیش از این پلیس بوده و فیلمهای فراتر از قانون | جان سخت | روی زمین مرگبار و••• را در کارنامه دارد
استیون سیگال
از تقسیمات کوچک دوره زمین شناسی
اشکوب
از دوران مزوزوییک زمین شناسی
کرتاسه
از دورانهای زمین شناسی
ژوراسیک
از زمین های زراعی
جالیز
آماده سازی زمین
ایش
اژدهای زیرزمینی شهرهای بزرگ
مترو
ثمین
زمین یا محدوده ی کشاورزی هر فرد
مهرسا
Earth
احسان خدادادی
زم یعنی سرد شده. ب این دلیل گذاشتن زمین چون زمین اول اتیش میگیره و بعد سرد میشه که اسمشو میزارن زمین یعنی سرد شده
حسنا
واژهٔ �زم� در زبان های اوستایی و پهلوی به معنی زمستان و سردی است. واژهٔ زمین (گاه به صورت مخفف �زمی�) از همین زم ساخته شده است با پسوند �ین�، چراکه جوهر زمین سرد انگاشته می شده، و زمیک پهلوی (به معنی زمین) نیز از همان ریشه است، که در اوستایی به صورت �زم� آمده است.
حسنا
زمین
یکی از کرات منظومه شمسی که مدار گردش آن بدور خورشید پس از عطارد و زهره میباشد. زمین محل زندگی انسانها و حیوانات دیگر و گیاهان مختلف میباشد زمین در هر ۲۴ ساعت یک بار بدور خود و در سال ( ۳۶۵ روز ) یک بار بدور خورشید میچرخد . اولی را حرکت وضعی و دومی را حرکت انتقالی گویند
Ma
Earth
رضا
زم یعنی کم و اندک...زمین ای جایی و مکانی ک گیاه اندک روییده میشودچونکه باستانیان کوچنده بوده اندو گیاهخوار...زمستان ای فصلی ک گیاه کم روییده میشود...


نام نویسی   |   ورود