برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زنبق

/zanbaq/

برابر پارسی: زنبک، سوسن
زنبق سفید
ایرسا
گل زنبق
سرن
رضاآپادانا
رازقیه
پارسا
فیلگوش
زهرا
گلی درشت به رنگ های بنفش ،سفید،زرد است


نام نویسی   |   ورود