برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ساباط

/sAbAt/

مترادف ساباط: دالان، راهروسرپوشیده، معبر مسقف، گذرگاه سقف دار، سایبان، سایه گاه
ساباط
دالان
فاطمه قاسمی
دالان
علی باقری
ساباط : محله ای از کوچه عبور که دارای سقف باشد . (اصطلاح بنایی و ساختمان سازی)


نام نویسی   |   ورود