برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سخط

/saxat/

مترادف سخط: بددهانی، سب، فحش، ناسزا، خشم، غضب، قهر، ناخشنودی، نارضایتی، غضب کردن، خشم گرفتن

متضاد سخط: خشنودی، رضایت
سخط
خشم، غضب

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود