برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
سرخی افق پس از غروب
شفق


نام نویسی   |   ورود