برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سرنوشت

/sarneveSt/

مترادف سرنوشت: اقبال، بخت، تقدیر، طالع، قدر، قسمت، قضا، مقدر، نصیب، سرگذشت، ماجرا، سرانجام، عاقبت
سرنوشت
مقدر, تقدیر, قضا
طالع و سرنوشت
بخت
رصا
دست تقدیرهمان قضا وقدرالهی است.
رسم آزادی
یعنی دست تقدیرهمان قضا وقدرالهی است.
امیر جان
منظور از سرنوشت اتفاق هایی است که قرار است برای ما اتفاق بیفتد و هیچوقت قابل تغییر نیستند چون آنها دیگر قابل پاک کردن و از سر نوشتن نیستن و باید با آنها روبرو شد
حسن بهارلو
تقدیر


نام نویسی   |   ورود