برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شطرنج

/Satranj/

مترادف شطرنج: شترنگ

برابر پارسی: چترنگ، سترنگ، شترنج، شترنگ
شطرنج باز معروف زمان عضدالدوله دیلمی
لیلاج
بازی بزرگمهر در برابر شطرنج هندیان
نرد
قهرمان شطرنج روسی جهان
کاسپارف
نخستین کامپیوتری که توانست قهرمان شطرنج جهان را شکست دهد
دیپبلو
از مهره های شطرنج
رخ
اصطلاحی در شطرنج
اچمز
باخت در شطرنج
مات
بازنده شطرنج
مات
پایان بازی شــطرنج
مات
پایان شطرنج
مات
پیاد ه شطرنج
بیدق
تساوی در شطرنج
پات
چهره شطرنجی
رخ
حرکت اسب در شطرنج
ال
دارای نقش های چهارضلعی | شطرنجی
چهارخانه
صورت شطرنجی
رخ
قوی ترین مهره در شطرنج
وزیر
مساوی در شطرنج
پات
مساوی شطرنج
پات
مهر ه ای در شطرنج
رخ
مهره پرتعداد شطرنج
سرباز
مهره شطرنج
اسب
نوعی بازی شبیه شطرنج
دامیه
وزیر شطرنج
فرزین
وزیر مهره های شطرنج
فرزین
p.s
Chess
!?Nima!love!!Chess
شطرنج بهترین سرگرمی و ورزش مغز است . همه ی ورزش ها بدن را مقاوم میکنند ولی شطرنج تنها ورزشی است که مغز را مقاوم میکند .


نام نویسی   |   ورود