برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
شکست خوردن در جنگ
هزیمت
فرار و شکست خوردن در جنگ
هزیمت

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود