برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
فلسفه و آیینی که پیروان آن مدعی بودند معرفت عالی به طبیعت و صفات الهی دارند
گیوسی
یکی از صفات الهی
ستار

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود