برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
یکی از آثار تاریخی و دیدنی استان هرمزگان که قدمت آن را می توان به قرون میانه و متأخر اسلامی از ایلخانیان تا صفویان نسبت داد
قلعه حاجی اباد
برادران انگلیسی در دربار صفویان
شرلی
جهانگرد ایران شناس فرانسوی در روزگار صفویان
شاردن

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود