برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
صنار
چنار
بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام صنار یکی از واحدهای پول عصر صفویه بوده. با تشکر


نام نویسی   |   ورود