برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
لقب حضرت عیسی (ع)
مسیح
محکومی که حضرت عیسی (ع) به جای او به صلیب کشیده شد
باراباس
منسوب به شهر ناصره که موطن حضرت عیسی بوده است
نصرانی
مکانی که در آنجا حضرت عیسی (ع) را به صلیب کشیدند
جلجتا
نام حضرت عیسی (ع)
مسیح
نقاش | مجسمه ساز | معمار و شاعر ایتالیایی | صاحب مجسمه عیسی و موسی در موزه لوور
میکلانژ
از یاران عیسی
برنابا
پیروان حضرت عیسی
عیسوی
گروهی از یاران عیسی
حواریون
مادر حضرت عیسی
مریم
مرغ عیسی
خفاش
ا ز حواریون حضرت عیسی
یوحنا
از حواریون حضرت عیسی(ع)
مرقس
از حواریون دوازده گانه عیسی
یوحنا
علی بدری
نام حضرت مسیح که درقران بارهاعیسی ذکرشده ولی درسایرمتون عربی غیراسلامیی یسوع المسیح ودرعبری یشوع تلفظ می شود البته مسیحیان فارسی زبان هم به تاسی ازمسلمانان عیسی بکارمیبرند هرچندکه درمتون اصلی مسیحی کلمه عیسی نیامده است
.....
پیامبر دین مسیح
علی
نجات دهنده
واژگا
عیسی= ایسا / اُسا / اُستا / اوستا / استاد/استان = معلم
ای/اُ/او= خدا
سا/ستا/ستاد/ستان=دانای مطلق
ب
نام عیسی گل نیست بلکه آن گل موسی در گهواره است
جسوس
جسوس
ایرانی
رهایی بخش
پ
نجات دهنده و امید دهنده
عیسی
عیسی یک نام پسرانه دارای ریشه عبری است. عیسی در اصل از عربی به فارسی و سایر زبانهای ایران وارد شده است .عیسی، مُـعَـرَّب از عبری به معنی : نجات دهنده است ، نام پیامبر مسیحیان است.

قندی
عیسی در اصل و نسب ایسا می باشد و به معنای شبیه این. الفاظ عبری بیشتر به زبان فارسی نزدیک تر اند تا الفاظ عربی. بطور مثال تلفظ نام پسر دوم پیامبر پیامبر ابراهیم ایساّک ( ایسا اک یا ایسای کوچک ) می باشد و نه اسحاق. بنا بر این برای من ایرانی و خواننده و گوش دهنده به متون دینی نام های ایساک و موسا و ایسا ملموس تر و نزدیکتر و خودی تر اند تا اسحاق، موسی و عیسی. از خودم گاهی اوقات سوال می کنم که آیا خداوند و یا شیطان این چنین رد پای الفاظ را گم نموده است که خواننده ایرانی در سفر های خیالی به گذشته به ریشه اصلی این الفاظ دست رسی نداشته باشد ؟ آیا کلمه مَس یا مِس
که احیانا به معنای مالیدن ( یا بطور خاص ماساژ دادن با روغن زیتون ) چه ریشه ای دارد ؟ عبری است یا عربی یا فارسی ؟ شاید روزی بخت یاری کرد و ریشه به این حقیر و خواننده گرامی آشکار گردید. نام کوچک مسیح به زبان آلمانی Jesus می باشد که به فارسی تقریبا برابر است با جی سوز یا سوزنده جا یا جاه و لقب او Christus و به فارسی کریس توس. آیا می توان تقریبا این لقب را به صورت زیر ترجمه کرد که کریس تو هستی. به زبان انگلیسی نام و لقب یعنی عیسی مسیح جیزِز کرایست تلفظ می شود. به کدام زبان باور داشته باشیم ؟ هر انسان معقولی امروزه زبان مادری خودرا به زبانهای دیگر ترجیح می دهد و همزمان به زبان مادری دیگران هم احترام میگذارد. آیا غیر از زبان های انسانی ، طبیعت و خداوند هم برای نامگذاری مخلوقات خود زبان خاصی دارند که در مقابل چشم سر و دل انسان مخفی خواهند ماند؟ گویا با وجود این همه پیشرفت ما انسان ها در زمینه هستی شناسی و انسان و خدا شناسی هنوز در ابتدای راه بسر می بریم. اگر ادیان به خداوند تعلق دارند، این همه اسطوره و این همه دین چرا ؟ این بزرگواران ( طبیعت و خداوند ) نمی توانستند که کار ما را راحت تر تعیین کنند که انرژی خودرا در جستجوی دین بهتر و برتر تلف ننمائیم و با خیال راحت به زندگی مشغول شویم ؟ و هزاران سوال دیگر از این قبیل.


نام نویسی   |   ورود