برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

غارت

/qArat/

مترادف غارت: ایلغار، تاراج، تالان، چپاول، دزدی، لاش، نهب، یغما

برابر پارسی: تاراج، چپاول
غارت
نهب, چپاول, یغما
غارت و چپاول
نهب
غارت کردن دارایی مسافران با زور و تهدید
راهزنی
غارت کننده
ناهب
چپاول و غارت کردن
تاراج
از آن طرف غارت و تاراج است
لواپچ
غارتگر
سالب
غارتگر نفت ا یران
دارسی
غارتگر نفت ایران بود
دارسی
سید حمزه موسوی
نهب
اهورا
لاتس


نام نویسی   |   ورود