برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

غایی

/qAyi/

مترادف غایی: انتهایی، پایانی، نهایی

برابر پارسی: پایان، سرانجام، فرجام
هدف غایی در اقتصاد و سیاست و جنگ
استراتژی
مبین
نهایی ; منسوب به غایت
جمشید احمدی
واپسین
حبیب مسعودی
علت و اصل نتیجه نهایی


نام نویسی   |   ورود