برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
طبق این اصل صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسبله قانون معین می شود
یکصد و شصت و سوم
Touba
jurisprudential


نام نویسی   |   ورود