برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
فلزی با خاصیت رادیو اکتیویته
برکلیوم
فلزی چکش خوار
لانتان
فلزی در دندان سازی
ایندیم
فلزی سفید که در طب به کار می رود
بیسموت
فلزی ضعیف و نادر
منیزیم
فلزی ضعیف و نادر به رنگ سفید تا نقره ای
منیزیم
فلزی قرمز و چکش خوار
مس
فلزی نرم و خاکستری
سرب
فلزی نرم و خاکستری رنگ
سرب
فلزی نقره ای رنگ
باریوم
فلزی که قرار بود طلا شود
مس
آلتی فلزی که قطعات گوشت را بدان کشند و روی آتش کباب کنند
سیخ
از مهم ترین مواد کانی فلزی ایران
روی
اسبابی فلزی برای ورزش
دمبل
بدنه فلزی و متحرک محافظ موتور اتومبیل
کاپوت
بسته استوانه ای فلزی | پلاستیکی یا شیشه ای
قوطی
پوشانیدن سطح یک فلز به وسیله فلزی دیگر
ابکاری
پول فلزی سکه خورده
مسکوک
جسمی که از ترکیب اکسیژن با شبه فلزی به وجود می آید
انیدرید
جعبه فلزی حاوی فشنگ در سلاح های گرم
خشاب
حلقه فلزی داخل موتور اتومبیل
یاتاغان
حلقه فلزی در خودرو که میله انتقال نیروی موتور درداخل آن حرکت می کند
یاتاقان
خطوط فلزی راه آهن
ریلها
صدای به هم خوردن دو چیز فلزی یا چینی
جرنگ
صدای بهم خوردن دو چی فلزی یا بلور
جرنگ
صدای بهم خوردن دو چیز فلزی یا بلور
جرنگ
ظرف فلزی فرو رفته
قر
عنصر شیمیایی فلزی با عدد اتمی 22 وزن اتمی 88/47
تیتان
عنصر شیمیایی فلزی که در ساخت کوره های اتمی و موشک ها بکار می رود
ایتریم
عنصر غیر فلزی با بخارهای سمی
فسفر
عنصر غیر فلزی جامد و براق
تلوریم
عنصر فلزی ایجاد کننده آلودگی در هوا
کادمیوم
عنصر فلزی با عدد اتمی 28
عنصر فلزی با عدد اتمی 28
عنصر فلزی سفید که در ساخت وسایل جراحی بکار می رود
تانتال
عنصر فلزی شماره ۳۱ جدول تناوبی
گالیوم
عنصر فلزی شماره 75 جدول تناوبی
رنیوم
عنصر فلزی کمیاب
بریلیوم
عنصری فلزی و نقره ای
توریم
قطعه ای فلزی که در یا پنجره را به چارچوب وصل کند
لولا
قطعه ای فلزی که در یا پنجره را به چهارچوبه وصل کند
لولا
قطعه فلزی برای نگاهداشتن تکه های گوشت بر روی آتش
سیخ
مجموعه قطعات فلزی که اغلب به شکل میلگرد است و برای استحکام بخشی به بتن بکار میرود
ارماتور
محافظ فلزی جلوی خودروها
سپر
محفظه فلزی در تفنگ
خشاب
وسیله ای فلزی یا لاستیکی یا چرمی | که از ساییده شدن بازوی چرخ خودرو جلوگیری می کند
یاتاغان
از آن سو فلزی سفید متمایل به آبی است که برای ساخت قطعه های حروف چاپخانه با سرب مخطوط می کنند
نمیتنا
از عناصر شیمیایی فلزی کمیاب
گالیم
آتش زنه فلزی
فندک
از مهم ترین مواد کانی غیرفلزی ایران
فسفات
بام فلزی
شیروانی
پایتخت فلزی
ورشو
پربهاترین عنصر فلزی
طلا
پول فلزی
سکه
ترکیب قند با یکی از اسیدهای فلزی
ساکارات
جهنده فلزی
فنر
ستون فلزی
تیرک
شانه فلزی
برس
صدای بهم خوردن دو چیزفلزی
جرنگ
طبق فلزی
تال, تشت
عنصر شیمیایی فلزی
بیسموت
عنصری فلزی
لوتیسم

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود