برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فن آوری

/fanAvari/

برابر پارسی: ساخت و کار، ساخت آوری
فن آوری
فن آوری
فن آوری اطلاعات
آی تی
دارای رتبه نخست فن آوری نفت و گاز در منطقه
ایران
کوثر
شگرد شناسی
Behfar
خودشم میشه یعنی تکنولوژی
محمدرحیم ریگی
رهکارآوری


نام نویسی   |   ورود