برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
فیزیکدان آلمان
اوهم
فیزیکدان آلمانی
گوستاوهرتز
فیزیکدان آلمانی برنده نوبل 1943
اتواشترن
فیزیکدان آلمانی که واحد بسامد به نام اوست
هرتز
فیزیکدان آمریکایی
هانری
فیزیکدان آمریکایی مخترع گرامافون
ادیسون
فیزیکدان آمریکایی کاشف الکترون مثبت که در سال 1936 جایزه نوبل گرفت
اندرسون
فیزیکدان انگلیسی
دالتون
فیزیکدان انگلیسی سده 17
باروخ اسپی نوژا
فیزیکدان انگلیسی سده 19
استروجن
فیزیکدان انگلیسی سده 20 و برنده نوبل 1922
استون
فیزیکدان انگلیسی سده هفدهم و هجدهم
دالتون
فیزیکدان انگلیسی که قوانین الکترولیز را وضع کرد
فارادی
فیزیکدان ایتالیایی
انریکوفرمی
فیزیکدان ایتالیایی و کاشف مغناطیس حیوانی
گالوانی
فیزیکدان برجسته روس و نویسنده کتاب تاریخ زمین با نام کوچک ژرژ
گاموف
فیزیکدان فرانسوی و مخترع نخستین ماشین بخار پیستونی
دنیپاپن
فیزیکدان فرانسوی کاشف شدت جریان الکتریکی
آندره آمپر
فیزیکدان فرانســوی که به تئوری امواج پی برد
فرنل
فیزیکدان قرن 19
اورستد
فیزیکدان مسلمان قرن پنجم
ابن هیثم
فیزیکدان هفت تیر کش
دالتون
فیزیکدان هلندی
هوی گنس
فیزیکدان و شیمی دان انگلیسی
ویلیام کروکس
فیلسوف مشهور و فیزیکدان برجسته اتریشی در قرون نوزدهم و بیستم میلادی
ارنست ماخ
زیست فیزیکدانی که به همراه کریک نقشی مهم در کشف ساختار مولکولی DNA بازی کرد
جیمز واتسون
شهریار آریابد
در پارسی " گیتیکدان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .


نام نویسی   |   ورود