برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قبیح

/qabih/

مترادف قبیح: بد، خبیث، رکیک، زشت، سخیف، سوء، کریه، مستهجن، مکروه، ناپسند، نامستحسن، ننگین

متضاد قبیح: مستحسن

برابر پارسی: زشت، ناپسند، نکوهیده
قبیح
زشت, ناپسند
سجاد علیپور
زشت - نهی شده- منکر
زشت
زشت


نام نویسی   |   ورود