برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قرآن

/qor'An/

مترادف قرآن: کتاب الله، فرقان، کلام الله، مصحف
قرآن
نبی
قرآن پژوه و حافظ پر آوازه ایرانی
خرمشاهی
قرآن خوان
قاری
آخرین سوره قرآن کریم
ناس
از نام های قیامت در قرآن کریم
یوم الدین
ازانصار پیامبر که کاتب او بود و یکی از سه تن که قرآن را به امر ابوبکر خلیفه اول جمع آوری کرد
زید بن ثابت انصاری
او کاتب قرآن در زمان پیامبر بود
زید بن ثابت
او کاتب قرآن در زمان پیامبر(ص) بود
زید بن ثابت
بخشی از سور ههای قرآن کریم
مکی
تعداد دفعاتی که نام خانه خدا در قرآن ذکر شده است
هفده
جدا کننده حق از باطل و از نام های قرآن مجید
فاروق
سوره 13 قرآن مجید
مریم
سوره ۱۰۲ قرآن کریم
تکاثر
سوره ۱۱۴ قرآن کریم
ناس
سوره 20 قرآن کریم
طه
سوره 39 قرآن مجید
زمر
سوره 44 قرآن مجید
دخان
سوره 44 قرآن کریم
دخان
سوره ۴۴ قرآن کریم
دخان
سوره ۶۳ قرآن کریم که ۱۱ آیه دارد
منافقون
سوره ۶۴ قرآن مجید که ۱۸ آیه دارد
تغابن
سوره ۷۴ قرآن کریم
مدثر
سوره ۷۸ قرآن کریم
نبا
سوره 92 قرآن کریم
لیل
سوره ۹۳ قرآن کریم
ضحی
ســوره اول قرآن کریم
فاتحه
سوره چهل و ششم قرآن کریم
احقاف
سوره دهم قرآن مجید
یونس
سوره سوم قرآن مجید
العمران
سوره سی ام قرآن مجید
روم
سوره سی ام قرآن کریم
روم
سوره سی ام قرآن کریم که در مکه نازل شده و دارای 59 آیه است
روم
سوره سی و ششم قرآن مجید
یس
سوره سی و ششم قرآن کریم
یس
سوره صد قرآن مجید
عادیات
سوره قلب قرآن کریم
یاسین
سوره نودو پنجم قرآن کریم
تین
سوره نوزدهم قرآن کریم
مریم
سوره هشتاد و هشتم قرآن کریم
غاشیه
سوره هشتاد و یکم از قرآن مجید
تکویر
سوره هفدهم قرآن کریم
اسرا
شب نزول قرآن مجید
لیله القدر
طولانی ترین سوره قرآن مجید
بقره
موجود نادیدنی و سوره ای به همین نام در قرآن مجید
جن
میز قرآن خوانی
رحل
نخستین سوره قرآن کریم
حمد
هشتمین سوره قرآن کریم
انفال
کوچکترین سوره قرآن کریم
کوثر
از آنسو سوره ای در قرآن است
هط
از القاب حضرت مهدی(عج) در قرآن به معنی | رهبر و پیشوایی که خداوند تبارک و تعالی پیروی از ایشان را بر همه بندگان خود | واجب دانسته است
صاحب الامر
از حروف مقطعه قرآن کریم
حم
از سوره قرآن کریم
یس
از سوره های قرآن کریم
زمر
از قاریان معروف قرآنی
منشاوی, پرهیزکار
از لقب های حضرت مهدی (عج) که ریشه قرآنی دارد
نورالمحمد
استنباط مسائل شرعی از قرآن
اجتهاد
بخشی از قرآن
سوره
بزرگترین سوره قرآن
بقره
بگوی قرآنی
قل
بیان | گزارش باطنی از قرآن
تاویل
بیان و تشریح معنی آیات قرآن
تفسیر
بیست و نهمین سوره قرآن
عنکبوت
بیست و یکمین سوره قرآن
انبیا
پرستوی قرآنی
ابابیل
جایگاه سوره فاتحه در قرآن
اول
جزیی از قرآن
ایه
جمله قرآنی
ایه
جمله های قرآنی
ایات
حرف مقطعه قرآنی
طه
حکیم قرآنی
لقمان
حکیم معروف قرآنی
لقمان
خبر قرآنی
نبا
خواندن آیات قرآنی
تلاوت قران
خواندن قرآن
قرایت
ریحانه القرآن
یاسین
سوره 20 قرآن
طاها
سوره ۷۴ قرآن
مدثر
امیرمحمد
قرآن سِپَنتا نَسکِ اسلام و نَسکِ آسمانى ، آورنده اش پیامبر کیازند اسلام ، محمد مصطفى است. قرآن نَسکى سرشار از درس ها و نشانه ها ست ، نَسکى سرشار از راستى ، نیکى ، بینش ژرف ، پرهیزگارى و گوهره دین است. قرآن ٣٠ جزء و ١١٤ سوره دارد. کوتاهترین سوره ها کوثر
با ٣ آیه و بلندترین سوره بقره با ٢٨٦ آیه است.
محمد علی
ب نام الله

قرآن: اسم کتاب الله است ک خوده اسم دربرگیرنده و وصف کننده صفات و افعال مربوط ب کتاب الله است،
مهمترین اشاره ب فعل اقرا میباشد ب معنای بخوان. چرا ک نفس کتاب برای خواندن میباشد. خواندن ب تدبیر و درک می انجامد، و درک ب باور و باور ب هدایت، و هدایت ب عمل، چنان ک عمل در نهایت ب پرهیزکاری میانجامد. پرهیزکاری نفس انسان را مطمئن مینماید و موجب کسب رضای الله. این است مقام بندگی و انسان ب معاد خویش بازمیگردد(احسن تقویم)، جایگاهی ک برای آن خلق شد و سپس ب پایین درجه سقوط کرد(اسفل سافلین).

الله: خدا، اسم است ک خوده اسم دربرگیرنده و وصف کننده خدا است.
علی باقری
عروس حضرت قرآن: کنایه از معارف قرآن و حقایق الاهی نهفته در آن
[ عروسِ حضرت قرآن، نقاب آنگه بر اندازد
که دارالملک ایمان را مُجرّد بیند از غوغا]
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص ۲۵۱.)


نام نویسی   |   ورود