برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قریه

/qariye/

مترادف قریه: آبادی، ده، دهات، دهکده، دیه، رستاق، روستا، قصبه

برابر پارسی: روستا، دهکده
قریه
ده
روستا و قریه
ده
امیرعلی
روستا
افشین اشکبوسی
ابادی


نام نویسی   |   ورود