برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لبیک

/labbeyk/

مترادف لبیک: آری، بلی
لبیک آشفته
لکبی
مجتبی عیوض صحرا
لَبِیک-
ایستاده ام به فرمان تو،مطیع تواَم،گوش به فرمانم-چَشم،قبول کردن،پذیرفتن،آره،بله!
مجتبی عیوض صحرا
حاضرم،آماده ام،گوش به زنگ!
مجتبی عیوض صحرا
آتش به فرمان!
مجتبی عیوض صحرا
مطیع،حلقه به گوش!
کمال
فرمان تو راست
مهدی
وقتی میگیم لبیک یعنی من حاظرم وقتم مالم و تخصصم رو و هر چیزی که دارم برای کسی که گفتم لبیک در طبق اخلاص بزارم
ندا
گوش به فرمان بودن
مصیب
فرمانبر
سیدحسین اخوان بهابادی
بهترین نوع پاسخ در زبان عربی مانند جانِ دلم.


نام نویسی   |   ورود