برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لنگ

/lang/

مترادف لنگ: ازار، فوطه، قطیفه | اعرج، چلاق، شل، ایست، درنگ، ماندن، وقفه | پا، پاچه، ران، عدل، لنگه، تک، طاق، فرد، زمان، گاه، وقت، هنگام
لنگ آبی
شل
لنگ می زند
شل
خالق اثر بابا لنگ دراز
جین وبستر
النگو
یاره
النگوی قدیم
ورنجن
این گونه هم لنگه بار است
تای
بالنگ
ترنج
بچه پلنگ
هرماس
پرنده کلنگ
درنا
پلنگ
نمر
چلنگر
قفل ساز
حیوان شترگاوپلنگ
زرافه
خورشتی که می خورند و لنگر می اندازند
کنگر
دستبند و النگو
یاره
دلنگان
آویزان، آویخته
رنگ پلنگ کارتونی
صورتی
شتر گاو پلنگ
زرافه
طایفه تیمور لنگ
برلاس
لنگرگاه
بندر
لنگرگاه کشتی
بندر
لنگه
تا
لنگه بار
تا
لنگه به لنگه
تابتا
لنگه در
لت
لنگه در و پنجره
لت
مخترع هلندی لنگر ساعت
هویگنس
نام دیگر بالنگ
ترنج
نام دیگر پرنده کلنگ
درنا
نوعی پلنگ
یوز
واحد شمارش پلنگ | یوزپلنگ | سگ
قلاده
ولنگار
بیقید
یار کلنگ
بیل
یوز پلنگ
چیتا
یک لنگه پا
دست تنها
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
دم زنده
Long
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
پا.لنگه
Leng
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
معطل
Lang
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
پا
سید احمد مرتضوی
لنگ از واژه لگ (leg) در زبان انگلیسی می آید که به چم ( پا ) می باشد.
شهلا
لنگ : پارچه ای نخی که در زمان قدیم به عنوان حوله از آن استفاده می شد.///

لِنگ به معنی : نصف ///

لَنگ به معنی : معطل ماندن ///

لَنگ : لَنگ درگوییش زبان لری استان لرستان به معنی معطل ماندن است.///

لِنگ: لِنگ درگویش زبان لری استان لرستان به معنی نصف یا نصفه و پا است.///


شهلا
لُنگ: لُنگ حمام یا به اختصار لُنگ نوعی پوشش سنتی است که مردان ایرانی استفاده می‌کنند. لنگ به همراه قطیفه دو قطعه لباس برای خشک کردن بدن پس از استحمام هستند که لنگ لباس نیمه پائین بدن و قطیفه حوله‌ای بزرگ برای خشک کردن نیمه بالای بدن است. این پوشش در ناحیه اوراسیا به ویژه هند و بنگلادش نیز استفاده می‌شود.
علی سیریزی
لِنگ در گویش شهر سیریز به معنی پا می باشد
علی سیریزی
در گویش کرمانی ها با تلفظ لِنگ یعنی پا و با تلفظ لُنگ یعنی پارچه ای که در حمام به دور خود می بستند.


نام نویسی   |   ورود