برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لهجه

/lahje/

مترادف لهجه: گویش، زبان، لسان، گفتار

برابر پارسی: گویش، سرزبان
لهجه
گویش
لهجه ای از زبان سامیان بدوی مشرق فرات
آرامی
از لهجه ها
لری
صریح اللهجه
رک
بهرام س
گویانه
Qzl
لهجه: Accent مانند: لهجه بریتیش(انگلیسی)، آمریکایی، و...
گویش: Dialect مانند: گویش گیلکی، مازندرانی و...
زبان: Language مثل: زبان ترکی، کردی، لری، عربی و...
محسن کشاورز
Qzl لری گویشی از زبان پارسی است خواهرم


نام نویسی   |   ورود