برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
مسجدالحرام
کعبه
محسن
مسجدالحرام یعنی مسجد گناه و من تحقیق کردم چرا به قبله مسلمین می گویند مسجد گناه و فردی عرب زبان گفت چون حتی کشتن یک پشه یا حیوان در آن گناه است ولی خیلی قانع نشدم.


نام نویسی   |   ورود