برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
نابود کننده و ویرانگر
هادم
عسگری
کشنده / از بین برنده
جعفری
لگد کوب ، کشنده ، ازار دهنده


نام نویسی   |   ورود