برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
تخم جواهر نشانی که نادر شاه افشار به غنیمت آورد
تخت طاووس

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود