انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

نازل

/nAzel/

مترادف نازل: ارزان، کم بها، کم قیمت، پایین، پست، حقیر

متضاد نازل: گران

برابر پارسی: پایین رو، فرود، فرودآمده، فروفرستاده
آخرین سوره ای که در مدینه نازل شده است و 7 آیه دارد
ناس
این سوره بعد از سوره تکاثر و قبل از سوره فیل و در مکه در سال ۲ بعثت نازل شد ه است
ماعون
سور ه هایی که در مکه بر رسول خدا (ص) نازل شد ه اند
مکی
سور ه هایی که در مکه بر پیامبر نازل شدند
مکی
سوره 96 که در مکه نازل شده
علق
سوره سی ام قرآن کریم که در مکه نازل شده و دارای 59 آیه است
روم
نعمت نازل شدنی
باران
نام یکی از منازل مریخ
باقو
از صور فلکی و از منازل قمر
اکلیل
علیرضا ٠١:٢٦ - ١٣٩٥/١١/١٣
این واژه تبارانه پارسى و پهلوى ست یعنى خودش پارسى نیست ولى سرچشمه اش پارسى ست و از ریشه ن.ز.ل آمده و تازیان (اربان) فعل نَزَلَ را از کُنشِ پهلوى نَزْرونْتن Nazruntan (نَزْرونَتَن ) به معناى فروفرستادن و پایین فرستادن برداشته معرب نموده (تبدیل ر به ل) و
ساخته اند: نَزَلَ ینزل ، نازل ، منزل منازل ، نزول ، تنزیل ، انزال ، منزلة ، انتزال ، منتزل و ... !!!! دیگر همتایان آن در پارسى اینهاست: اُپَسته Opasteh (پهلوى: اُپستگ : نازل ، ساقط ، منحط ، معزول، افتاده) ، افتاده Oftadeh (پهلوى: اُفتاتگ) ، فرودیک Forudik
(پهلوى: فْروتیک : نازل ، هبوط-تنزل کرده ، فروفرستاده) ، فرودیهسته Forudihasteh (پهلوى: فْروتیهستگ : نازل ، متنزل ، منحط، افول کرده) ، اُفتیک Oftik (پهلوى: نازل ، افتاده شده ، سقوط-نزول-هبوط کرده) ، شَسْتگ Shastag (پهلوى: نازل ، ساقط ، منحط ، مضمحل - در پهلوى
شَستن Shastan : ساقط-نازل-منحط شدن ، از پا افتادن ، افول کردن) ، ابگنده Abgandeh (پهلوى: ابگندگ : نازل ، ساقط ، معزول ، منسوخ ) ، فروفرسته Foruferesteh (پارسى: فروفرستاده -نازل) ، گراده Geradeh (پهلوى: گْراتَگ : نازل، فرود-نزول کرده) ، فرورو Forurow (پارسى:
نازل ، پایین رونده، پایین آینده) ، فروآ Foru-aa (پارسى: نازل، فرو آینده ، پایین آمده) ، پاییناى Payinay(پارسى: نازل ، پایین آینده ، فروآینده ) ، پایینرو Payinrow (پارسى: نازل، پایین رونده) ، فروآیند Foruayand (پارسى: نازل، فروآینده، پایین آینده) ، اُفتا Ofta
(پارسى-پیشنهادى: اُفت (افتادن) + آ (آى - آمدن) : نازل ، فروآینده
|

بهرام س ٢٢:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨
شیپوره (nozzle)
|


نام نویسی   |   ورود