برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نخلستان

/naxlestAn/

مترادف نخلستان: خرماستان، نخل زار
یکی از دو شعب به نخلستان یمانیه
ابیم
شهریار آریابد
در پارسی " کویکستان"


نام نویسی   |   ورود