برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
بازیگر مرد فیلم هم هچی آرومه( 1391)
علی صادقی
سیدحسین اخوان بهابادی
هِچی/این کلمه در گویش شهرستان بهاباد به معناي هیچی است که همان مخفف هیچ چیز است.


نام نویسی   |   ورود