برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پارلمان

/pArlemAn/

مترادف پارلمان: سنا، مجلس، مجلس شورا

برابر پارسی: مهستان
پارلمان
مجلس
پارلمان روسیه
دوما
رازان
نشست / نشستگاه
که میتوان مجلس نمایندگان را نشست نمایندگان و مجلس سنا را نشست مهستان نامید.
رییس مجلس=نشستبان
سناتور =مهستبُد
رییس سنا =مهستبان


نام نویسی   |   ورود