برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پاپوش

/pApuS/

مترادف پاپوش: پرونده سازی، پرونده، مزاحمت، گرفتاری، مخمصه، ارسی، پاچپله، پای افزار، کفش
پاپوش
کفش, افزار, جمشاک, لکا
پاپوش خانگی
دمپایی
پاپوش سنتی
گیوه
از پاپوش ها
کفش
نوعی پاپوش
کفش
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
کفش.دمپایی
Paposh
رقیه امیرعاجلو
پا افزار
محسن محمدیان کهل
جوراب
رضاآپادانا
پاافزار
گلزاری
به ترکی باشماخ


نام نویسی   |   ورود