برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پایین

/pAyin/

مترادف پایین: پست، تحت، تحتانی، دامنه، دون، زیر، زیرین، فرود، فرودین، قعر، مادون، نازل

متضاد پایین: بالا، فراز
پایین
زیر
پایین آوردن قیمت کالا
تخفیف
پایین آمدن
فرود
پایین امدن
فرود
پایین بازو
ارنج
پایین بودن این مقوله در اقتصاد یکی از عواملی است که موجب پدیدار شدن دایره خبیثه فقر می شود
اشتغال
پایین تر
اسفل
پایین جامه
دامن
پایین چاه
تگ
پایین رفتن آب دریا
جزر
پایین رو
نازل، هبوط
پایین لباس
دامن
پایین نقشه
جنوب
پایین و قعر
ته
پایین کوه
دامان, دره
پدیده ای اقتصادی که از بروز هم زمان بالا رفتن نرخ رشد تورم و پایین آمدن رشد اقتصادی به وقوع می پیوندند
رکود تورم
روحانی بزرگ مغان که تغییراتی در نظام اقتصادی و اجتماعی به سود طبقه پایین به وجود آورد
گیومات
زیر دست و پایین تر
مادون
زیر دست و پایین دست
مادون
طبقه پایین کشتی
خن
قسمت پایین جامه
دامان
قسمت پایین گوش
نرمه
لباس پایین تنه
شلوار
لوله ای غضروفی که از گلو به پایین جلوی مری قرار دارد
نای
نزول و پایین آمدن
افول
نوعی پیراهن که در قسمت جلوی آن از بالا تا پایین دکمه داشته باشد
جلوباز
آنچه در پایین صفحه کتاب نوشته میشود•
پاورقی
بخش پایینی شلوار
دمپا
پرت شدن ا زبالابه پایین
افتادن
تحت و پایین
زیر
توده ای متراکم از بخار است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل میشود
ابر
دارای بهره هوشی پایین
خنگ
رو به پایین
سرازیر
زیر و پایین
تحت
مقابل پایین
بالا
مقابل سرپایین
سربالا
نقیض پایین
بالا
هر جای پایینتر از جای دیگر
نشیب
حمیدرضا داعی
فرو
Melina
Down
سیدحسین اخوان بهابادی
در گویش شهرستان بهاباد به جای کلمه /پایین /از کلمه ی تگ (tag) استفاده می شود البته کلمه تگ در قدیم هم استفاده می شده است دهخدا در فرهنگش تگ را علاوه بر معنی پایین معانی بن و ته هم برای آن در نظر گرفته است در گویش بهابادی چون کلمه تگ کلمه ی عمومی تری است متناسب با جمله معنی پایین یا ته می دهد در مثال خودکار از روی میز افتاد تگ در این حالت معنی پایین می دهد و نه ته اما در مثال تگ حوض تگ معنی ته می دهد نه پایین.
حسین قلی
شاید - تگ- همون - ته - عربیه که درزبان بهابادی ها - ته- شده .جیرین در زبان شمالی ها - جیر- هستش و -جُر-هم بالا هستش چون همه زبانهای ایرانی ند. down هم درفارسی برابر داره که همون -دامنه -و -دامن- هستش و مردم -لر -و -کرد -و-لک- هم واژگانِ-دامُ- و - دامُن- گویند زیرا زبان فارسی و همه زبانهای کشورمون هندواروپایی هستن .
حسین قلی
همچنین در زبان کردی و لری واژه - دُما-هست که معنیش- پُشت- هستش


نام نویسی   |   ورود