برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیشانی

/piSAni/

مترادف پیشانی: جبین، رمه، ناصیه، اقبال، بخت، طالع
پیشانی
تارک
پیشانی |
جبین
پرنده ای با سر بلوطی رنگ | پیشانی و تارک زرد مایل به نخودی | بدن خاکستری و سینه صورتی رنگ
گیلار
پرندهای با سر بلوطی رنگ و پیشانی و تارک زرد مایل به نخودی
گیلار
جانور پیشانی سفید
مردار
خطی از مو که در زیر پیشانی و بالای چشم م یروید
ابرو
عفونت حفره های استخوانی پیشانی و گونه ها
سینوزیت
گره به پیشانی آوردن
اخم
چین بر پیشانی
اخم
چین پیشانی
اخم
موی پیشانی
طره
موی تابدار افتاده روی پیشانی
طره


نام نویسی   |   ورود