برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کنیز

/kaniz/

مترادف کنیز: برده، زرخرید، پرستار، خادمه، خدمتکار، کلفت، دختر، دوشیزه، زن

برابر پارسی: برده
کنیز خانه پرورده
دادا
هاشم زندی
داه
فرزند ایران
کنیز تازی شده کنیچک هست واژه کنیچک در پهلویی کهن به معنای معشوقه کوچک هست که به دختر ان خردسال گفته میشد! پس از حمله اعراب به ایران و به اسرات بردن دختران خُرد سال ایرانی این لغت با بار منفی خودش به ما برگشت!


نام نویسی   |   ورود