برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
گاز مرداب
متان, اتان
بهمن عنایتی کاریجانی
بنام یزدان پاک
با سلام ، گاز متان که در مرداب تشکیل و قابل انفجار هست به گاز مرداب معروف هست.
با سپاس


نام نویسی   |   ورود