واژه انگلیسی امروز


media
(از ریشه ی فارسی) سرزمین ماد (در باختر ایران - مرکز آن: اکباتان یا همدان)، (با: the - معمولا با فعل مفرد) رسانه ها (رادیو و روزنامه و تلویزیون و غیره)، جمع واژه ی: medium، (کالبد شناسی - لایه ی میانی ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


رجل
مترادف: بزرگ، مرد | پا
متضاد: نسا | دست، ید
برابر پارسی: مرد
بیشتر بخوانید