واژه انگلیسی امروز


parlor
مغازه (یا رستوران و غیره که مثل اتاق منزل تزیین شده است) (انگلیس: parlour)، (در اصل) اتاق مهمانی، اتاق پذیرایی، (قدیمی) اتاق نشیمن، (در هتل و مهمانسرا و غیره) اتاق مذاکره (اتاق کوچکی در کنار سرسرای ب ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


حدیث
مترادف: داستان، روایت، قصه، واقعه، رویداد، ماجرا، گفته، سخن، ...
متضاد: عمل، کهنه
برابر پارسی: گفتار، سخن، سروا، گفت، داستان
بیشتر بخوانید