واژه انگلیسی امروز


bulldog
سگ بولداگ (که موی کوتاه و هیکلی خپله دارد و صورت آن پهن و پر چروک است)، هفت تیر لوله کوتاه، (انگلیس - در دانشگاه های آکسفورد و کمبریج) معاون مبصر، معاون ممتحن، بولداگ مانند، سرسخت، لجوج، بی امان، نوع ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


معروف
مترادف: اسمی، بنام، خنیده نام، خوش نام، زبانزد، سرشناس، شناخت ...
متضاد: گمنام
برابر پارسی: سرشناس، پرآوازه، شناخته، شناخته شده، نامدار، نامور
بیشتر بخوانید